Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
Dobra szkoła kodowanie Finansowania małych szkół - konferencja Finansowania małych szkół - briefing XI Polsko-Niemiecko-Ukraińska Konferencja Pedagogiczna Zmiany organizacyjne i programowe

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-02-24 Podręczne kompendium wiedzy o edukacji polonijnej za granicą
Informacja o najbardziej znanych rodzajach polskiej edukacji poza granicami kraju

2017-02-21 Konkurs: Papież Słowianin
Informujemy, że etap wojewódzki VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły ...

2017-02-20 Oferta edukacyjna Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
program edukacyjny skierowany do rodzin z dziećmi, uczniów i nauczycieli, studentów

2017-02-20 Przedstawiciele JST w komisjach konkursowych
wytypowanie przedstawicieli PKO do komisji konkursowych powołanych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów

2017-02-20 Zawody sportowo - obronne: Sprawni jak żołnierze
40 edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych: Sprawni jak żołnierze

2017-02-17 "Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową"
Dodatkowy termin seminarium - 22.02.2017 r.

2017-02-17 17-18.03.2017 r. - "Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej
edukacji informatycznej" - Konferencja wojewódzka

2017-02-16 Materiały z konferencji z dnia 07.02.2017 r.
“Przyszłość edukacji zawodowej w kontekście zmian w systemie edukacji”

2017-02-15 Konkurs: Papież Słowianin - lista uczestników
Wojewódzka Komisja Konkursowa VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o ...

2017-02-14 3 lutego 2017 r. w Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera
konferencja: Dostosowanie sieci szkół powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego do nowego ustroju szkolnego

2017-02-13 Bezpłatny program: Szkoła Dialogu
Rekrutacja wiosna 2017

2017-02-13 Dofinansowywanie posiłków w szkołach
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach: Dobry jak chleb

2017-02-13 Program stypendialny: Marzenie o Nauce
Program stypendialny skierowany do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z małych miejscowości

2017-02-10 Ankieta - liczba tablic i monitorów interaktywnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło prace planistyczne dotyczące programu rządowego: Aktywna tablica

2017-02-09 KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA -
w sprawie miejsc III etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. podkarpackiego

2017-02-09 Badanie MEN
nt. losów gimnazjów prowadzonych przez JST

2017-02-09 KOMUNIKAT - zmiana terminu konkursu
z języka polskiego dla SP

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie