Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
e-mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-06-24 Stypendia dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich
nabór wniosków o stypendium Fundacji Efekt Motyla na rok szkolny 2016/2017

2016-06-24 Seminarium metodyczne PNWM
Miejsca Pamięci Sachsenhausen i Ravensbrück – placówki edukacyjne i miejsca spotkań

2016-06-24 List Rzecznika Praw Dziecka
List do Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016

2016-06-23 Nie zagubić talentu - 2016 rok
Rusza nabór wniosków w Programie wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży - Nie zagubić talentu

2016-06-23 Konkurs na stanowisko nauczyciela w Brukseli
Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydata na stanowisko nauczyciela doradcy pedagogicznego ds. szkoły średniej

2016-06-22 „Szkoła Dialogu”
mediacje szkolne i równieśnicze

2016-06-22 Zarządzenie Nr 12/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2016 PKO z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych

2016-06-20 Szanowni Państwo Organizatorzy Wypoczynku Dzieci i Młodzieży
Pragnę przypomnieć o obowiązku przesłania poprawionej wersji formularza zarówno drogą elektroniczną jak i pocztową.

2016-06-20 Ankieta w sprawie nauki programowania w szkole – pilotaż
W piątek 17 czerwca 2016 r. w godzinach popołudniowych na adresy skrzynek elektronicznych Państwa szkół

2016-06-17 Konferencja dotycząca cyfryzacji w szkołach
z udziałem Ministrów Edukacji i Cyfryzacji

2016-06-16 Otwarty konkurs ofert: Bezpieczna i przyjazna szkoła
realizacja działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz ...

2016-06-14 Przedłużenie powierzenia stanowiska dyr. szkoły lub placówki
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku w sprawie uzgodnienia przedłużenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki...

2016-06-14 Stypendia Prezesa Rady Ministrów i MEN
na rok szkolny 2016/2017

2016-06-10 Zarządzenie Nr 11/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty
zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

2016-06-09 Konkurs stypendialny dla uzdolnionych uczniów romskich 2016
Realizowany w ramach PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020

2016-06-04 Szkoła szuka Schule - polsko-niemiecka giełda kontaktów
dla nauczycieli szkół zawodowych

2016-06-03 Problem handlu ludźmi
Informacja dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie