Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Konferencja z cyklu EDUinspiracje
Ważne informacje:
Ostatnio dodano:

2016-09-23 Bezpieczna+ protokół z przeprowadzonej oceny wniosków
o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018

2016-09-22 Terminy egzaminów DSD
Stała konferencja Ministrów Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec informuje

2016-09-22 Zbieranie danych o szkołach i placówkach
Do dnia 30 września 2016 r. prosimy zalogować się do kuratoryjnego systemu zbierania informacji ...

2016-09-21 IV edycja programu: Oblicza dialogu
Temat: W drodze do Edenu. Obraz raju w kulturach i religiach świata

2016-09-20 Konkurs: Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz
Zgłoszenia do 30 września b.r.

2016-09-19 Akcja: Samorządy Mają Głos
celem akcji jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz SU

2016-09-19 Akademia Bezpiecznego Puchatka - VIII edycja
program edukacyjny skierowany dla uczniów klas I szkół podstawowych

2016-09-19 Konkurs: Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii
jest ogólnopolskim konkursem historycznym skierowanym do uczniów klas 2 szkół ponadgimnazjalnych i 3 klas technikum

2016-09-19 List Rzecznika Praw Dziecka
List z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 2016

2016-09-19 Reforma edukacji
projekty ustaw

2016-09-16 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich w r. szk. 2016/17

2016-09-16 Konkurs: Nauczyciel wychowujący do wartości
Organizatorem konkursu Nauczyciel wychowującydo wartości zwany dalej konkursem jest Podkarpacki Kurator Oświaty

2016-09-16 Dopalacze nowa twarz problemu społecznego
Cykl szkoleń: Jarosław, Sanok, Stalowa Wola, Rzeszów

2016-09-14 Program: Owoce i warzywa w szkole
uprzejmie zachęcam do przystąpienia w roku szkolnym 2016/17 do unijnego programu: Owoce i warzywa w szkole

2016-09-14 Program stypendialny FLEX - 2017/2018
Całoroczny, w pełni finansowany przez Departament Stanu USA program wymiany uczniów szkół średnich

2016-09-14 Stypendia dla studentów romskich
Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

2016-09-13 Konferencja z cyklu EDUinspiracje
w jaki sposób skutecznie i efektywnie wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie